Kestävää kehitystä

AC Yhtiöiden toiminta pohjautuu yritysperheeseen kuuluvien yhtiöidemme visioihin ja arvoihin. Tavoittelemme taloudellista tulosta eettisesti kestävin keinoin ja arvojamme noudattaen. Teemme työtämme laadukkaasti ja turvallisesti, kuuntelemme asiakkaitamme ja sidosryhmiämme, pidämme huolta henkilöstöstämme ja toimimme ympäristöä säästäen.

Verkostoitumiseen perustuvassa toiminnassamme laadun takeena on kiinteä ja pitkäjänteinen yhteistyö huolellisesti valittujen yritysten kanssa. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioissa myönteistä asennetta.

Vain kannattava ja kilpailukykyinen yritys voi pitkäjänteisesti kantaa vastuunsa sidosryhmiään ja yhteiskuntaa kohtaan.

Yrityksen terve tuloskehitys luo edellytykset sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun kantamiselle. AC Yhtiöiden toimitusjohtajat ja esimiehet vastaavat siitä, että yhteiset tavoitteet ymmärretään ja niiden toteuttamiselle on riittävät resurssit.

Olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme ja toimintajärjestelmäämme jatkuvasti. Jokainen yhtiössä työskentelevä henkilö tuntee yhteiset toimintatavat, osallistuu toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ja vastaa sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta omalla toiminta-alueellaan.

Yhtiöiden toimintapolitiikan vahvistaa hallitus, joka pitää sen ajan tasalla ja valvoo sen toteutumista.

AC Yhtiöihin kuuluvia yrityksiä: